แนวคิด Jack Ma เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ

แนวคิด Jack Ma เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ ขายของออนไลน์อย่าง E-Commerce